Cookie Policy

Algemeen

Benijts met maatschappelijke zetel te Lierseweg 271 - 273 België - 2200 Herentals is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@benijts.be.

Benijts vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Benijts -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Benijts wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de online diensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Benijts u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Benijts wil graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Benijts heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Benijts online diensten, met alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Benijts aanbiedt en die toegang geven tot Benijts content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid https://www.benijts.be/privacy-policy/ van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Benijts kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Benijts-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe u het gebruik van cookies op Benijts online diensten kan weigeren of beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kan gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Benijts op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

company Type Doel Duurtijd
pll_language Statistics Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van de bezoeker te bepalen en stelt indien mogelijk de taal op de website in. 1 jaar
_ga Marketing Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar
_gat Marketing Statistische data 1 dag
_gid Marketing Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 1 jaar
cookieaccepted Functional Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke cookies zijn geaccepteerd. 60 dagen