Lukas De Smet

Expertise
  • Familie-en familiaal vermogensrecht
  • Erfrecht
  • Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht in de ruimste zin van het woord
  • Huurrecht
  • Verbintenissen-en contractenrecht
  • Verkeersrecht
  • Strafrecht
  • Verzekeringsrecht

Lukas De Smet is afkomstig uit Herentals. Hij is advocaat sinds 2010.

Hij studeerde rechten aan de KU LEUVEN waar hij in 2009 zijn master diploma rechten behaalde. Het jaar daarop behaalde hij aan diezelfde KU Leuven een master na master notariaat/vermogensbeheer.

Hij begon zijn stage in 2010 bij LOVIUS advocaten te Leuven waar hij werd ingeschakeld in de secties familie-en familiaal vermogensrecht en ondernemingsrecht. Hij heeft er gedurende 8 jaar als medewerker gewerkt aan dossiers vereffening-verdeling na echtscheiding of na openvallen van de nalatenschap. Verder stond hij de curatoren bij in diverse faillissementsdossiers en behandelde gedurende jaren de dossiers van enkele sociale verhuurkantoren uit Vlaams Brabant.

Hij heeft doorheen de jaren tevens een passie ontwikkeld voor het verkeersrecht en het strafrecht. Zo had hij het voorrecht om net voor de hervorming van de wetgever enkele Assisenprocessen te pleiten.

Lukas heeft zich in september 2018 aangesloten bij de BENIJTS familie.

“Advocatuur is een passie. Je moet als advocaat in staat zijn je te “smijten” voor je cliënten, doch niet door hen blind te volgen. Een goede advocaat moet trouw blijven aan een aantal grondprincipes: hij moet in staat zijn aandachtig te luisteren naar de noden en verzuchtingen van zijn cliënt om vervolgens een gedetailleerd advies op maat te geven. Zijn mantra moet zijn: “Eerst bemiddelen en slechts procederen wanneer nodig”. Lukas heeft een sterk analytisch denkvermogen en kan dit koppelen aan de nodige dosis empathie. Belangrijk is dat hij steeds de meest kosten-baten efficiënte oplossing voor ogen heeft. Dit betekent dus soms ook een negatief advies durven geven als dit in het belang van de cliënt is. Een advocaat dient een baken te zijn waarop zijn cliënt kan vertrouwen in woelige tijden en in een steeds complexer wordende juridische wereld. Om die reden moet hij zelf mentaal sterk staan. Een goede advocaat biedt zijn cliënt bovenal gemoedsrust, maar hij mag nooit de pretentie hebben te beweren dat hij hier steeds in zal slagen. – Lukas De Smet

Lukas De Smet