Ward Van Uytsel

Expertise
  • Familierecht en familiaal vermogensrecht
  • Erfrecht
  • Burgerlijk recht
  • Verbintenissen- en contractenrecht
  • Bemiddeling
  • Verkeersrecht

Mr. Ward Van Uytsel is afkomstig uit Herselt. Hij is advocaat sinds 2008.

Hij behaalde in 2008 met onderscheiding het diploma licentiaat in de rechten aan de KULeuven samen met het diploma ‘Comparative law’ aan de University of Turku (Finland). Datzelfde jaar verbond hij zich aan de balie van Turnhout. Tussen 2012 en 2015 deed hij in het kader van ontwikkelingssamenwerking in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië ervaring op binnen internationale adoptie en Engelstalig onderwijs.

In 2015 begon hij aan een opleiding wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, en behaalde zijn masterdiploma in 2018 met grootste onderscheiding. Zijn scriptie droeg de titel: ‘het tijdsbegrip bij Henri Bergson – een onderzoek naar de durée’. In 2020 haalde hij een master SLO (specifieke lerarenopleiding) aan de UGent, met onderscheiding.

Ward is bestuurslid van het Ethisch Expertencomité over Interlandelijke Adoptie, en was voordien jurist in het interdisciplinair team van vzw FIAC Horizon, een interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen.

“Ik geloof dat er in veel gevallen betere oplossingen bestaan dan dure en tijdrovende procedures. Als advocaat dienen we in eerste instantie te kijken of een minnelijke regeling mogelijk is, en dit vanuit een bemiddelingsgerichte aanpak met aandacht voor zowel het juridische als het menselijke verhaal. Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, bekijken we wat een gerechtelijke procedure kan opleveren. De kosten-batenanalyse gebeurt steeds transparant en op basis van fairness. De focus ligt op een persoonlijke benadering met hoogstaand kwalitatief juridisch advies. De voorbije 10 jaar heb ik een grondige kennis opgebouwd in het familierecht, familiaal vermogensrecht en burgerlijk recht. Naast advocaat ben ik ook erkend bemiddelaar in familiezaken, en bemiddel ik in het Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, Spaans en Portugees. Die gecombineerde ervaring laat toe om samen met u de beste strategie te bepalen: een advies, het geschil buiten de rechtbank trachten op te lossen (door bemiddeling of onderhandeling), of een gerechtelijke procedure.” – Ward Van Uytsel

Ward Van Uytsel